Juha Mäkelä aloittaa Co-Engineeringin Vaasan-yksikön vetäjänä

Co-Engineeringin Vaasan-yksikön liiketoimintavastaavaksi on 24.10. alkaen nimitetty Juha Mäkelä. Mäkelä vastaa Vaasan alueen päivittäisistä toiminnoista, kuten myynnistä, rekrytoinnista, asiakassuhteiden ylläpidosta ja henkilöstöjohtamisesta.

Mäkelän tehtävän tärkeimpiä osa-alueita on henkilöstösuhteiden hallinta. Hän kuuntelee jatkossa henkilöstön tarpeita lähietäisyydeltä ja herkällä korvalla. Kun henkilöstö työskentelee eri projekteissa, on erityisen tärkeää säilyttää heihin vahva yhteys. Mäkelän tavoite on, että työntekijät tuntevat kuuluvuutta Co-Engineeringiin projektissa kuin projektissa.

”Pyrimme kartoittamaan asiakastoimeksiantojen jatkuvuuden tai uuteen toimeksiantoon siirtymisen siten, että työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin tehtäviin. Meidän vahvuutemme on työssään viihtyvä alansa ammattilainen. Tällainen ympäristö on suunnittelijalle loistava: hän saa monipuolista kokemusta eri asiakkuuksista nopealla syklillä. Samalla kuitenkin esihenkilötyön merkitys korostuu. Minulle henkilökohtaisesti on tärkeää, että työhyvinvointi on korkealla tasolla. Haluan, että työntekijät oikeasti viihtyvät töissä.”

Toinen uuden tehtävän merkittävimmistä osa-alueista on asiakassuhteiden ylläpito ja kasvattaminen. Asiakasrajapinnassa on oltava henkilö, joka on aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin ja ymmärtää sekä nykyhetken että tulevaisuuden tarpeet. Näin myös asiakkaat saavat Co-Engineeringiltä matalan kynnyksen kontaktin.

Mäkelän vahvuuksiin lukeutuu se, että hän tuntee Co-Engineeringin kaltaisen liiketoiminnan vaatimukset. Myös hänen luonteensa tukee työnkuvaa. Edellisissä rooleissa kiitosta on kuulunut muun muassa luotettavuudesta.

”Olen tarvittaessa jämäkkä, mutta puhelias ja hyvä keskustelemaan. Pyrin tukemaan insinöörien ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta.”

Vahva kokemus yrityksen resurssien hallinnasta ja esihenkilötyöstä

Mäkelä siirtyy Co-Engineeringille Etteplanilta. Aiemmissa rooleissa karttunut ammattitaito on yhdistelmä teknistä osaamista, esihenkilötaitoja ja yrityksen resurssien hallintaa.

”Toimin Etteplanilla aluepäällikkönä kuutisen vuotta. Nousin siellä työntekijäportaasta esihenkilörooliin. Samalla toimin myös projektipäällikkönä asiakasprojekteissa. Ennen sitä toimin tiiminvetäjänä ja projektipäällikkönä erikoishissien toimitus- ja suunnitteluprojekteissa.”

Mäkelä valmistui kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi vuonna 2010. Valmistumisensa jälkeen hän toimi reissutyössä voimalaitosten valmistus- ja käyttöönottoprojekteissa.

”Pääaineenani oli projektiopinnot, joten saittityö tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta. Vietin pitkiä jaksoja esimerkiksi Argentiinassa ja Bora Boralla. Kun perheen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, reissutyö sai jäädä.”

Co-Engineeringillä aito vaikuttamisen mahdollisuus

Co-Engineeringillä Mäkelää houkuttivat ennen kaikkea vaikutusmahdollisuudet. Mäkelän mukaan Co-Engineeringin vahvuus on vankan paikallisen brändin mutta kevyen organisaation yhdistelmä. Hän kokee, että Co-Engineeringillä on aitoa vapautta toteuttaa asioita järkevällä ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

”Ketterän ja asiantuntevan yrityksen ohjaksissa koen pääseväni aidosti vaikuttamaan yrityksen toimintaan sekä tulevaisuuden suuntiin ja siihen, miten niitä kohti kuljetaan. On uskomatonta, että tällainen mahdollisuus avautui paikallisesti. Tähdet olivat kohdillaan, kun Co-Engineeringillä oli tarve juuri minunlaiselleni kaverille.”

Mäkelän vapaa-aika kuluu perheen sekä vastikään aloitetun purjehdusharrastuksen parissa.

”Olen viime vuonna aloittanut purjehtimisen. Minulla ei ole omaa venettä, vaan käyn vuokraveneellä sen omistajan kanssa keskiviikkokisoissa. Purjehtiminen on hienovireistä puuhaa – kaikkien on hoidettava oma tonttinsa tarkkuudella. Kisat ovat sellainen kaksituntinen, jonka aikana ei ehdi miettiä mitään muuta.”