Tuotantoautomaatio

Suunnittelemme ja toimitamme automaatiojärjestelmiä teollisuuden eri tarpeisiin. Suunnittelemiamme järjestelmiä voidaan käyttää mm. kokoonpanossa, erilaisten kappaletavaroiden käsittelyssä, pakkauksessa, testauksessa, ladonnassa, tarkastuksissa (konenäkö) ja lajittelussa. 

Tuotannon automaatiopalvelumme kattavat koko prosessin eri vaiheet esisuunnittelusta tuotteen valmistukseen, toimitukseen ja käyttöönottoon asti.

Investointivaihe

Toimivan ratkaisun löytämiseksi toteutetaan ensin esisuunnitteluvaihe yhdessä asiakkaan kanssa, jossa järjestelmä määritellään tavoitteisiin ja vaatimuksiin. Esisuunnittelun edetessä pystymme simuloimaan suunnitellun järjestelmän robottistudiolla ja varmistamaan järjestelmän odotetun toiminnan. Varmistaaksemme halutun toiminnan järjestelmä katselmoidaan asiakkaan kanssa. Asiakas voi käyttää esisuunnittelun lopputulosta riittävällä tarkkuudella investointisuunnitelman budjettina.

Tuotantoautomaatio pieni 1
Tuotantoautomaatio pieni 2

Toteutussuunnittelu­vaihe

Suunnittelemme laitteiston layoutin, koneiden ja laitteiden runkorakenteet, sähkösuunnittelun sekä mahdollisen pneumatiikka- ja hydrauliikkasuunnittelun.

Toteutamme PLC-ohjelmoinnin, robottien ohjelmoinnit, käyttöliittymäsuunnittelun, servojen ohjelmoinnit, testauksen ja käyttöönotot.

Projektinhoitomme raportoi asiakkaalle sovituin välein projektin etenemisestä ja aikataulusta. Mahdolliset pitkän toimitusajan tuotteet tunnistetaan ja tilataan tarvittaessa etukäteen suunnittelun aikana.

Hankinta- ja tuotantovaihe

Pystymme toimimaan asiakkaan puolesta tuotteiden hankinnassa ja valmistuksessa. Teemme kattavasti yhteistyötä alan johtavien toimijoiden kanssa, esimerkiksi ABB:n yhteistyörobotit.

Meillä on omat tuotantotilat, joissa valmistamme tuotantoautomaatiojärjestelmien osakokonaisuuksia ja testaamme itse laitteiden yhteensopivuuksia. Oma testaus ja laadunhallinta varmistaa toimivien kokonaisuuksien toimittamisen asiakkaan tuotantotiloihin.

E elementti sisasivu

Olemme mukana automaatioprojektien jokaisessa vaiheessa:

  • Investointivaihe
  • Toteutussuunnitteluvaihe
  • Hankinta- ja tuotantovaihe
E elementti faktalaatikko
CoE kuvitus