Vastuullisuus

Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävät ympäristövaikutukset. Arvioimme säännöllisesti käytäntöjämme ja kehitämme toimintaamme ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen estämiseksi sekä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Sosiaalinenvastuu

Sosiaalinen vastuu

Arvostamme työntekijöidemme hyvinvointia ja haluamme henkilöstön kokevan, että heistä pidetään huolta. Henkilöstön hyvinvoinnin perustana ovat työturvallisuus-, työterveyshuolto- ja hyvinvointipalvelut, joiden toteutumista työsuojelutoimikuntamme seuraa ja kehittää. Kaikki työntekijämme ovat omalta osaltaan vastuussa sovittujen toimintatapojen noudattamisesta sekä toiminnassamme havaittujen vaarojen, riskien ja kehityskohteiden aktiivisesta tiedottamisesta esihenkilöille.

Ympäristövastuu ja hallinnollinen vastuu

Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävät ympäristövaikutukset. Arvioimme säännöllisesti käytäntöjämme ja kehitämme toimintaamme ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen estämiseksi sekä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Yhtiön johto vastaa laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinnasta ja kehittämisestä sekä ISO9001, ISO14001 ja ISO45001 -standardien ylläpidosta. Noudatamme aina hyvää liiketoimintatapaa sekä sitoudumme noudattamaan kaikkia lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuksia ja yhteiskuntavastuun periaatteita. Arvioimme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan sidosryhmiemme odotuksia ja vaatimuksia.

CoE Group Code of conduct (PDF)

Ymparistovastuu

Pääomasijoitusyhtiö juuri partners ja vastuullisuus

Pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners on merkittävä vähemmistöomistaja CoE Groupissa.

Juuri Partners on sitoutunut toimimaan sijoittajana ja omistajana vastuullisesti. Vastuullisuus on integroitu osa Juuren sijoitusprosessia, omistaja-agendaa ja raportointia. Aktiivisena omistajana sillä on mahdollisuus vaikuttaa suoraan yrityksen vastuullisuuskysymyksiin. Juuri Partners seuraa ja johtaa omistaja-arvoon vaikuttavia olennaisia vastuullisuuskysymyksiä systemaattisesti, ja kytkee vastuullisuusteemat tiiviisti myös yrityksen strategisiin tavoitteisiin.