Sähkönjakelu

CoE Groupin erityinen vahvuus on laaja sähkönjakeluun liittyvä osaaminen. Tarjoamme sähköverkkojen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita teollisuuden sekä uusiutuvaa energiaa (aurinko- ja tuulivoima) tuottavien ja hyödyntävien laitosten tarpeisiin.

Ratkaisemme sähköverkkoon liittyviä ongelmia ammattitaidolla. Teemme sähköverkkoon liittyviä simulointeja, mittauksia, laskelmia ja tarkasteluja. Sovellamme laajaa osaamistamme tiedon kokoamiseen ja dokumentoimiseen, jotta tuloksena syntyy pitkäkestoisesti hyödynnettävää tietoa.

Sähkönlaatua tarkkailemalla voidaan välttää huonon sähkönlaadun aiheuttamia ongelmia ja kustannuksia. Toimitamme mittalaitteita, jotka mahdollistavat sähkönlaadun jatkuvan analysoinnin.

Teemme sähköverkon ja jakeluverkkojen sekä niiden infrastruktuuriin liittyvää suunnittelua ja vanhojen jo olemassa olevien verkkojen päivityksiä ja laajennuksia. Kehitämme ja integroimme automaatiojärjestelmiä ja prosesseja sekä suunnittelemme varajärjestelmiä.

Sahkolinja

Asiantuntijoillamme on useiden vuosien kokemus erilaisten voimalaitosten, siirtoverkkojen ja jakeluverkkojen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Palvelumme sähkönjakeluun:

  • Suunnittelu
  • Sähköverkon asiantuntijapalvelut
  • Sähkönlaatuun liittyvät asiantuntijapalvelut
  • Käyttöönottopalvelut
  • Kunnossapitopalvelut
E elementti faktalaatikko
CoE kuvitus