CoE Group on ihmisläheinen insinööritoimisto

CoE Group noudattaa henkilöstöjohtamisessa ja esihenkilötyössä ihmisläheistä ajattelua. Työtehtävien ja projektien valinnassa otetaan teknisen osaamisen lisäksi huomioon myös muun muassa työntekijän arvot, mielenkiinnon kohteet, tavoitteet, kokemus, harrastukset ja elämäntilanne. Työelämän ollessa murroksessa ja työn ja vapaa-ajan rajan muuttuessa häilyvämmäksi on entistä tärkeämpää, että työelämässäkin pääsee toimimaan itselle merkityksellisten asioiden parissa, omia arvoja noudattaen.

”Kun projektit ovat mielekkäitä ja merkityksellisiä, motivaatio ja kiinnostus pysyvät korkealla tasolla. Tämä vaikuttaa myönteisesti paitsi työntekijän viihtyvyyteen ja sitoutumiseen, myös hänen ammattitaitoonsa ja työnsä jälkeen. Hyötyjä syntyy siis sekä työntekijälle että asiakkaalle ja työnantajalle”, kertoo CoE Groupin liiketoimintayksikön johtaja Mikko Lindström.

Lindströmin mukaan insinööritoimiston tuote on siellä työskentelevät ihmiset ja heidän osaamisensa. Siksi heistä, heidän ammattitaidostaan, työhyvinvoinnistaan ja motivoituneisuudestaan on pidettävä huolta.

”Huolenpitoa voi verrata tuotekehitystyöhön – jos sitä laiminlyö, tulevaisuudessa yrityksellä ei ole ajantasaista myytävää tuotetta.”

Vaikutusvalta omaan työkuvaan jatkuu koko uran ajan

CoE Groupilla suunnittelijan vaikutusvalta omaan työhönsä jatkuu koko uran ajan. Suunnittelijoita kannustetaan siirtymään uusiin projekteihin, kun oma osaaminen ja kehittyminen esimerkiksi tietyssä projektissa ovat jo tulleet huippuunsa. Siirtyminen uuteen projektiin ei kuitenkaan tapahdu heti, vaan se valmistellaan tarkasti sekä suunnittelijan että asiakkaan hyödyksi. Suunnittelijan kanssa istutaan alas miettimään, miltä alalta tai mistä asiakkuudesta seuraava kiinnostava projekti voisi löytyä.

”Asiakkaalta kysytään suostumus siihen, että tuomme suunnittelijan rinnalle toisen henkilön oppimaan. Tämä ’tiedonsiirtovaihe’ voi kestää useita kuukausia. Kun uusi henkilö on sisällä asiakkuudessa ja projektissa, suunnittelija voidaan siirtää uusiin tehtäviin. Tällä prosessilla varmistamme, että siirtymä on sujuva kaikille osapuolille, eikä projektin jatkumiseen tai meidän tarjoamaamme ammattiosaamiseen tule katkoja tai notkahduksia.”

Tuoreet ajattelumallit turvaavat alan vetovoiman

Lindströmin mukaan ihmisläheistä ajattelua ei vielä sovelleta insinöörialoilla kovin laajasti, mutta se on yleistymässä. Perinteiset insinöörialat eivät välttämättä näyttäydy enää yhtä kiinnostavina nuorille osaajille, joten uudet toimintatavat ja ajattelumallit ovat tarpeen alojen vetovoiman ja tulevaisuuden kotimaisen tekniikkaosaamisen turvaamiseksi. Insinöörikoulutuksissa painotetaan yhä enemmän kokonaisuuksia ja käsitellään abstraktimpia asioita, kuten kestävää kehitystä. Ajoittain insinöörejä koulutetaan lähestymään suunnittelua ratkaisukeskeisesti perinteisen teknisen lähestymistavan sijaan. Tällöin insinöörin omat arvot ja intressit ovat isommassa roolissa työn suorittamisessa.

”Tekninen osaaminen on tietenkin aina insinöörityön pohja. On kuitenkin huomionarvoista, että työn suorittamisessa ilmenevissä ongelmatilanteissa kyse ei juuri koskaan ole teknisen osaamisen puutteesta. Me CoE Groupilla olemme kääntäneet toimeksiantojen toteuttamisen niin, että suunnittelija ihmisenä ja hänen asiakkaalle tuottamansa lisäarvo ovat keskiössä. Tuloksena on ihmisläheinen insinööritoimisto, jonka työntekijät suhtautuvat työtehtäviinsä aidolla kiinnostuksella ja motivaatiolla.”

Kuuntele Mikon puheenvuoro aiheesta Alihankinta-messuilla

Tutustu täällä avoimiin työpaikkoihimme!